Hangouts

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Hangouts

Hangouts kết hợp sức mạnh của tin nhắn nhanh, video và trò chuyện bằng giọng nói vào một ứng dụng. Công ty chúng tôi (EDO) luôn đảm bảo cung cấp Hangouts và những bản cập nhật bảo mật nhanh nhất có thể.

Hangouts hỗ trợ

(1) Hai giải pháp trò chuyện bao gồm Google Talk (trong Gmail) và Hangouts chat.
(2) các cuộc trò chuyện video nhóm lên đến 15 người, cho phép tất cả mọi người chia sẻ hình ảnh, chia sẻ máy tính để bàn của họ trong khi tham gia từ bất kỳ thiết bị.

Tích hợp với Docs và Drive cho phép cộng tác thời gian thực

Mọi người đều có thể làm việc trên cùng một tệp Google Docs cùng một lúc trong khi tham gia cuộc họp.

Tích hợp với Chromebox cho các cuộc họp (CFM) 

Chromebox for Meeting mang lại sức mạnh của Hangouts để thực hiện cuộc họp. Tất cả những gì cần thiết là một Chromebox và một màn hình phẳng và các nhóm có thể có các hội nghị video trên toàn cầu.

Hangouts được đặt tên 

Những người tham gia có thể dễ dàng tham gia với shortlinks (như g.co/hangout/meetingname).
Hangouts  tự động đặt tên khi bạn thiết lập chúng trong lịch của bạn. Tên cuộc họp hoặc là một sự kết hợp của các tên người tham dự (cho các cuộc họp 2 người) hoặc chủ đề cuộc họp (dành cho các cuộc họp của 3 hoặc nhiều hơn). Bạn có thể thay đổi tên cuộc họp bất cứ lúc nào. tên Hangout được giới hạn 15 ký tự.
tích hợp tự động Lịch: tên liên kết Hangouts sẽ được tự động thêm vào sự kiện lịch mới. người tham dự chỉ cần nhấp vào liên kết để tham gia cuộc họp.

Trải nghiệm di động

Tham gia Hangouts từ bất kỳ thiết bị, chẳng hạn như trình duyệt, thiết bị di động của Apple iOS® và Android của bạn, hoặc thậm chí là một phòng hội nghị với thiết bị hội nghị truyền hình khác. Bạn thậm chí có thể bắt đầu Hangout trên máy tính của bạn, và tiếp tục trên đường đi.

Chat video và chia sẻ nhiều người

Không cần thông báo trước, có đến 15 người tham gia có thể đồng thời tham gia vào video và voice chat. Mọi người có thể chia sẻ docs hoặc màn hình của họ.

Dễ dàng thêm người tham gia

Bạn đã quên một ai đó? Trong khi cuộc họp đang diễn ra, dễ dàng gửi một lời mời email cho khách nội bộ hay bên ngoài để tham gia các hội nghị video, hoặc quay số điện thoại của họ trực tiếp từ Hangouts.
Bạn có thể kiểm soát truy cập vào Hangout của bạn bằng cách chọn một trong những cách sau đây (biểu tượng bên dưới hiển thị bên cạnh tên họp):
chỉ mở dùng trong tổ chức của bạn, chỉ mở những người mà bạn đã mời cụ thể, hoặc mở cho bất cứ ai với một liên kết họp; người tham dự bên ngoài sử dụng liên kết này phải yêu cầu truy cập và được chấp nhận bởi các chủ sở hữu cuộc họp để tham gia.

Tất cả các phương thức truyền thông

Hangouts hỗ trợ tất cả các phương thức truyền thông, bao gồm chat, thoại, hoặc video. Có thể trò chuyện với tối đa 15 người tham gia cùng một lúc.