Google Docs

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Google Docs

Docs, Sheets, and Slides

Google Docs là bộ ứng dụng xử lý văn bản, bảng tính và thuyết trình cho phép bạn tạo ra các tài liệu trực tuyến, làm việc trên chúng trong thời gian thực với những người khác, lưu trữ chúng trong Google Drive, và truy cập chúng bất cứ lúc nào và nơi bạn cần phải làm việc. Bạn cũng có thể tạo ra các Form khảo sát ý kiến từ Google Form.

Nhiều người chỉnh sửa thời gian thực 

Nhiều người cùng một lúc có thể chỉnh sửa cùng một tài liệu chỉ với một trình duyệt hiện đại (ví dụ, Google Chrome), hoặc máy tính bảng yêu thích của bạn hoặc điện thoại (ví dụ, Android, iOS).

Nhận diện người dùng

cho bạn biết những ai đang chỉnh sửa chỗ nào ngay trong văn bản, bảng tính và file trình chiếu khi mọi người cùng nhau cộng tác.

Chia sẻ an toàn

An toàn và dễ dàng chia sẻ các tài liệu bên trong và bên ngoài công ty. Người quản trị có thể gán mức đặc quyền khác nhau cho nhân viên và các phòng ban khác nhau.

Tự động lưu trong đám mây

Thực hiện lưu thay đổi cho tài liệu của bạn bất cứ nơi nào trên đám mây, đảm bảo rằng bạn sẽ được xem xét phiên bản mới nhất trong lần mở tiếp theo.

Lưu giữ an toàn trong Google Drive

File của bạn luôn được sao lưu, và bạn có thể phục hồi các phiên bản trước đó của họ.

Lịch sử sửa đổi

Các phiên bản trước của tài liệu của bạn được lưu giữ và không tính vào bộ nhớ của bạn.

Ghi ý kiến

Để lại ý kiến về các phần cụ thể của văn bản. Thêm người dùng cụ thể để nhận xét và bắt đầu một cuộc trò chuyện email để nhanh chóng có được thông tin phản hồi và ý kiến từ các chuyên gia mà không cần phải rời khỏi hộp thư đến của họ.

Dịch theo thời gian thực

Dịch tài liệu của bạn sang hơn 40 ngôn ngữ.

Nhúng Docs, Sheets, và Slides trong các trang web

Đặt thẻ nhúng cho tài liệu, bảng tính vào trang web của bạn với một dòng mã được tạo tự động.

Công nghệ đám mây cao cấp tiết kiệm chi phí

Chi phí tối thiểu cho thiết lập CNTT và không phí bảo trì.

Tạo và chia sẻ tài liệu lưu trữ trong đám mây với một trình duyệt Chrome được cài đặt.

Offline và truy cập trực tuyến

Làm việc ngay cả khi bị ngắt kết nối từ Internet.

Chỉnh sửa di động trên iOS và Android

Trong khi đi du lịch hoặc đi lại, mọi người có thể xem và chỉnh sửa Tài liệu, Bảng tính, và Slides từ bất kỳ trình duyệt, Android, hoặc thiết bị di động iOS.

Chuyển đổi tài liệu hiện có vào Google Docs trên Drive

Bắt đầu với nhiều loại tập tin và có một kinh nghiệm tuyệt vời khi bạn chuyển nó sang Google Docs, Sheets, hay Slides và lưu trữ nó trong Drive.