Google Calendar

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Google Calendar

Calendar (lịch) là một công cụ trực tuyến được thiết kế để bạn có thể làm việc theo nhóm và dễ dàng sắp xếp các cuộc họp, các cuộc hẹn, các lớp học, hoặc các sự kiện. Lịch giúp bạn quản lý thời gian của bạn và được nhắc nhở về các sự kiện của bạn. Bạn có thể dành thời gian lập kế hoạch ít hơn  khi làm với lịch, có thể chia sẻ và được tích hợp liền mạch với các ứng dụng khác như Gmail, Drive và Hangouts. Nếu bạn là một quản trị viên Google Apps, bạn có thể giúp tổ chức của bạn bằng cách thêm các nguồn tài nguyên, chẳng hạn như phòng hội nghị để dễ dàng đăng ký trên lịch.

Nhóm và chia sẻ

Dễ dàng tạo ra một lịch dùng chung để theo dõi kỳ nghỉ và du lịch của nhóm đồng nghiệp. Chỉ cần yêu cầu các thành viên trong nhóm thêm lịch kỳ nghỉ và du lịch của họ vào lịch nhóm chia sẻ. Có thể chia sẻ lịch trong và ngoài công ty.

Giao tiếp từ Lịch

Từ một sự kiện lịch, nhấp Email để gửi email cho những người tham dự mà không cần truy cập vào hộp thư đến của bạn. Sử dụng nhanh chóng để gửi thông điệp về một cuộc họp trên đường đi từ điện thoại của bạn.

Đồng bộ Google Now

Google Now xuất hiện trên các thiết bị Android với một đoạn thông tin hữu ích xuất hiện để xem ngay khi bạn đang có khả năng cần đến nó nhất. Google Now đồng bộ với sự kiện trên lịch của Google, do đó bạn xem thông tin về các sự kiện chỉ cần hỏi Google Now.

Thiết bị di động

Dễ dàng đồng bộ hóa Google Calendar với thiết bị iPhone, iPad hoặc Android của bạn. Bạn có thể xem nhiều tài khoản lịch, chọn lịch khác nhau, và thêm hoặc chỉnh sửa các sự kiện.

Xem tổng quan và nắm bắt tình hình doanh nghiệp

Xem nhanh lịch của đồng nghiệp đề thấy trạng thái rảnh bận của mọi người.

Điều khiển truy cập

Cập nhật lịch của bạn tin, chia sẻ chỉ có thời gian rảnh hay bận rộn, hoặc chia sẻ toàn bộ lịch. Hãy cho những người khác truy cập để xem, tạo và chỉnh sửa các sự kiện, hoặc quản lý như thế nào lịch của bạn được chia sẻ. Sự kiện của bạn tự động có cài đặt chia sẻ giống như lịch của bạn, nhưng bạn có thể thay đổi hiển thị cho từng sự kiện.